Valmennusprosessit

Tavoitteenamme on valmentaa yrittäjämäisiä, rohkeita ja itsensä kehittämiseen valmiita olevia nuoria. Koska osaamisen kehittäminen alkaa itsensä tuntemisesta ja johtamisesta, on valmennuksiemme pääpaino aina yksilöissä ja heidän vahvuuksien löytämisessä.

Valmennusprosessien keskeisimmät työkalut oppimisen näkökulmasta ovat yhteinen keskustelu (dialogi) ja tekemällä oppiminen (learning by doing). Valmennuksissa painottuu toiminnallisuus ja oman toiminnan reflektoiminen. Työskentelytapoina hyödynnetään muun muassa alustuksia, itsenäisiä pohdintoja ja tehtäviä sekä keskusteluja, erilaisia harjoituksia, resilienssi-testiä, asiakastapaamisia, videoklippejä ja online-maailmaa.


Aloittavien yrittäjien valmennus

Aloittavien yrittäjien valmennuksen tavoitteena on kehittää yrittäjäosaamista, testata yritysideoita ja auttaa yrittäjyyden ensiaskelissa sekä valmentaa yrittäjähenkisiä asiantuntijoita työelämän tarpeisiin.

Hiomo-aloittavien yrittäjien valmennus on tarkoitettu työnhakijoille, joilla on ammatillinen koulutus tai korkeakoulututkinto ja jotka ovat kiinnostuneita oman yrityksen perustamisesta tai yrittäjämäisestä työstä esim. projektiosaajina. Valmennusohjelma sopii siis yrittäjyydestä kiinnostuneille oman alansa osaajille ja jo aloittaville yrittäjille. Osallistuminen on mahdollista yritystoiminnan käynnistämisen tai työn ohessa. Valmennus järjestetään yhteistyössä Intotalon kanssa.

Kesto: 3 kuukautta
Lue lisää: hiomo.strikingly.com


Tapahtumatuottaja-valmennus

Miten ne tapahtumat ihan käytännössä syntyvät? Siihen vastaa tämä 17–30-vuotiaille työttömille työnhakijoille suunnattu valmennus, jossa perehdytään tapahtumajärjestämisen maailmaan.

Valmennus antaa perusvalmiudet erilaisten tapahtumien suunnitteluun, tekemiseen sekä markkinointiin, ja loppuhuipennuksena on tietysti osallistujien itse tekemä tapahtuma tai ehkä useampikin.

Kesto: 1 kuukausi

Lue lisää: www.tapahtumatuottaja.fi

zestmarkValmennusprosessit