Unelmat, osaaminen ja toiminta

Tulevaisuuden tunnussanat ohjaavat kaikkea ZestMarkin toimintaa: verkkovalmennuksia, tapahtumia, valmennusprosesseja, kohtaamisia ja niiden suunnittelutyötä. Jokaisessa Zest-hetkessä keskeistä on oman itsensä kehittäminen ja omien projektien eteenpäin vieminen yhdessä muiden kanssa. Seminaarit kannustavat nuoria löytämään ja hyödyntämään rohkeasti omat vahvuutensa. Pidemmissä valmennuksissa osallistujat toteuttavat myös tiimityönä projektin, joka liittyy usein oman tulevaisuuden rakentamiseen työnhakijana, yrittäjänä tai opiskelijana.

Tapahtumat

Järjestämämme tapahtumat on tarkoitettu 16–29-vuotiaille oman tulevaisuuden rakentajille, jotka miettivät jatko-opintoja, työllistymistä tai haluavat tutustua uudistuneeseen oppisopimuskoulutukseen.

Verkkovalmennukset

ZestMarkin verkkovalmennuksissa aiheina ovat itsensä työllistäminen, yrittäjäosaaminen, oman osaamisen tunnistaminen, tuotteistaminen ja markkinointi, muutoskyvykkyyden kehittäminen ja projektien toteuttaminen.

Valmennusprosessit

Valmennusprosessien tavoitteena on kehittää yrittäjäosaamista, testata yritysideoita ja auttaa yrittäjyyden ensiaskelissa sekä valmentaa yrittäjähenkisiä asiantuntijoita työelämän tarpeisiin.

zestmarkPalvelut